جشنواره امسال رنسانس اپوچنو شامل يك كارگاه رقص و موسيقي چند روزه (به عنوان يك پروژه موسيقي )و

چند رويداد ديگر همراه ان ميباشد.

menu_background_unedited-720x174_2


برنامه ي اصلي :

كلاس رقص با حنا تيلمانوا

كلاس موسيقي با ولاديميرماناس

يك كارگاه اموزشي روزانه با ايوا بيكتوا


برنامه هاي همراه:


دوشنبه ٢٠/٨/٢٠١٨از ساعت ١٧:٠٠

در كاخ اپوچنو

سخنراني مارتين هيلسكي

شكسپير ،موزيك،تئاتر و دوره

همراهي موسيقي با گروه La Bilancettaبا موسيقي انگليسي در قرن ١٦ و١٧


دوشنبه ٢٠/٨/٢٠١٨از ساعت ٢٠:٣٠

در كورت يارد كاخ اپوچنو

ويليام شكسپير

رومئو و ژوليت


سه شنبه ٢٠/٨/٢٠١٨

از ساعت ١٩:٠٠كليساي ماريانسكي

سخنراني راجع به چگونگي ساخت الات موسيقي تارخي و كنسرت تيبوريوس


دوشنبه ٢٠/٨/٢٠١٨و سه شنبه ٢١/٨/٢٠١٨

موسيقي و هنر مدرسه اپوچنو

مشاوره صدا براي خوانندگان توسط حنا مالووكا


چهارشنبه ٢٢/٨/٢٠١٨خانه ملي كوديوم

كارگاه روزانه با ايوا بيتوا


چهارشنبه ٢٢/٨/٢٠١٨از ٢٠:٠٠در كورت يارد كاخ اپوچنو

ايوا بيتوا و چيكوري


پنج شنبه٢٣/٨/٢٠١٨از ١٠:٠٠تا ١٦:٠٠

كارگاه خلاقانه هنر براي كودكان با ايوونا گازديكوا و پترا كيلاروا


پنج شنبه ٢٣/٨/٢٠١٨

كليساي ماريانسكي

كنسرت همراهي صدا ورسوس

موسيقي روح اروپايي

كارگردان هنري:ولاديمير ماناس


پنج شنبه ٢٣/٨/٢٠١٨

از ٢٠:٣٠در ميدانTrcka

رقص تاريخي با گروه تيريفيكوس ليبرس

رقص تارخي براي همه ي خانم ها و اقايان محترم


جمعه ٢٤/٨/٢٠١٨از ١٩:٠٠

كليساي هلي ترينيتي

اخرين اجراي كلاس ساز و اواز ولاديميرماناس


و شنبه ٢٥/٨/٢٠١٨از ١٦:٠٠تا ١٨:٠٠

اخرين اجراي كلاس رقص حنا تيلمونوا


Festival supported by

loga-720x149_2017_2


renesance_2018