Antoine Busnois / Josquin Desprez / Jacob Obrecht : MISSA FORTUNA DESPERATA
Workshop bude věnován jedné z nejvýznamnějších melodií přelomu 15.a16. století – písni FORTUNA DESPERATA. Melodii zpracovali nejvýznamnější autoři své doby do podoby vícehlasých písní, motet i mší. Dokladem významnosti melodie jsou zejména zachované missae, které byly hudebně nejzávažnějším útvarem své doby. Na téma Fortuna desperata se nám však dochovala i řada menších skladeb instrumentálního charakteru, sloužících v neposlední řadě jako materiál pro improvizaci a zdobení (diminuce), bez kterých se žádný dobový hudebník nemůže nazývat hudebníkem.

Doba, kdy se láme středověk a novověk zanechala dnešnímu hudebníkovi řadu skladeb, které jsou zrcadlem své doby. Na jednu stranu se ozývá tradice středověké polyfonie a její „scholastická“ podoba. Na druhé straně je zde pak touha po vytváření nových forem, hudebních idiomů a obratů. Obrecht, Josquin či Isaac byli důvtipnými vynálezci – aniž by se pokoušeli o bourání tradic objevovali „mezery v zákonech“ kontrapunktu a výsledkem jejich inteligence je důvtipný vícehlas.

MIISSA FORTVNA DESPERATA je určena čtyřem vokálním hlasům, nicméně dobová praxe takřka vyžadovala, aby se provedení neomezovalo jen na vokalisty, ale bylo užito i nástrojů. K účasti jsou tak kromě zpěváků zváni hráči na violy da gamba, violy da braccio, renesanční zobcové flétny, historické drnkací a klávesové nástroje. Ladění 440Hz.

Jakub Kydlíček

JK_20foto-7
dirigent, zobcová flétna

Jakub Kydlíček je hráčem na zobcové flétny a dirigentem, specializujícím se především na hudbu starších stylových epoch.
Patří k vyhledávaným interpretům staré a ještě starší hudby. Spolupracuje s předními soubory staré hudby jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,…

Absolvoval studia na konzervatoři v oborech zobcová flétna a dirigování, následně pokračoval ve studiu na prestižní Schola cantorum basiliensis ve třídě Coriny Marti.

Jako pedagog působí na Pražské konzervatoři, kde vede třídu zobcové flétny a je dirigentem Barokního orchestru Pražské konzervatoře.

JAKUB KYDLÍČEK – CURRICULUM VITAE
Studoval obory zobcová flétna (J. Braná) a dirigování (J. Štrunc) na konzervatoři v Plzni, následně pak studoval u Coriny Marti na Schole cantorum basiliensis (Musik Akademie Basel). Během studií absolvoval masterclass u předních osobností staré hudby (P. Holstlag, A. Solomon, C. van Heerden, B. Honig,…)

Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od roku 2012 je rovněž pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře.

Na poli tzv. staré hudby spolupracuje s předními soubory, jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,.. se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Concentus Moraviae,…)

Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby (Valtice, Holešov) a je častým hostem porot soutěží ve hře na zobcovou flétnu. V letech 2010-6 působil na konzervatoři v Plzni, kde nastudoval řadu studentských operních projektů (Pergolesi, Purcell, Martinů, Pauer).

Pro festival Smetanova Litomyšl 2015 nastudoval českou premiéru acte de ballet „Pygmalion“ Jeana-Philippa Rameau.

V roce 2009 založil svůj vlajkový soubor CONCERTO AVENTINO a je rovněž zakládajícím členem tria TRE FONTANE.