o kurzu

Letošní čtvrtý ročník pokračuje v tradici projektu znovuobjevování taneční kultury renesance a raného novověku, bude však více zaměřen na pokročilejší zájemce, kteří zvládli alespoň základy italského stylu Cinquecento – těm bude určena týdenní výuka.

Pamatujeme i na ty, kteří s renesančním tancem začínají nebo mu nemohou věnovat celý týden – pro ty je od pátku připravena zkrácená výuka jednodušších tanců.

Výběr tanců vychází z původních tanečních pramenů Francie (Arbeau, 1589), Itálie (Caroso a Negri, 1581-1604) a Anglie (Playford, 1651).

Součástí kurzu bude i příprava pro slavnostní závěrečné vystoupení při Hradozámecké noci opočenské, které už tradičně tvoří vrchol celého kurzu.

Jako doprovodný program plánujeme otevřenou neformální „historickou tancovačku“ pro všechny zájemce, tedy i ty, kteří se kurzů přímo neúčastní – přijďte si s námi vyzkoušet dávné tance tak jednoduché, že se je naučíte přímo na místě.

Hana Tillmanová
Hana Tillmanová

 

O lektorce

Hana Tillmanová – tanečnice, choreografka, badatelka, muzikoložka

Historickému tanci se aktivně věnuje od roku 1997, vystupovala na četných koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, spolupracovala a spolupracuje s předními českými soubory historického tance.

Realizovala množství výukových tanečních akcí, od roku 2014 pořádá vlastní dobový ples věnovaným tancům z Playfordových sbírek. Podílí se na projektu Musica Rudolfina, zaměřeném na studium hudby a hudební kultury spjaté s činností dvora císaře Rudolfa II.

Svůj badatelský zájem směřuje především k tanečním pramenům renesance a raného baroka, tématem její disertace na Univerzitě Karlově je rukopisný traktát o tanci, jehož autorem je Evangelista Papazzone, taneční mistr Rudolfa II.