Letošní hudební dílna bude již jako tradičně věnována hudebnímu projektu z období renesance. Účastní se zpěváci i instrumentalisté – během jara budou k dispozici noty ve formátu pdf. Jako novinka letošního ročníku bude možnost individuálních hlasových konzultací (ZUŠ Opočno) pro zpěváky ve dnech pondělí až úterý u paní Hany Málkové z Brna.

Vladimír Maňas
Vladimír Maňas

Vladimír Maňas (Brno)

Vladimír Maňas (narozen 1979 v Ostravě) absolvoval historii a muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a působí jako odborný asistent na tamním Ústavu hudební vědy.

Dirigent a umělecký vedoucí vokálního tělesa Ensemble Versus.

Od roku 2009 působí jako dramaturg v Ensemble Opera Diversa.

S přivtělením tehdy studentského komorního sboru kamuffláž (2003-2009) a jeho přejmenováním na Versus, komorní sbor pro duchovní hudbu, se též stal diversním sbormistrem. S odchodem Pavla Drábka do Anglie v roce 2015 také dočasně převzal umělecké vedení souboru.

Od roku 2012 se podílí na dramaturgii Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně a krom vinaření sem tam píše něco z hudební historie nebo lokálních dějin.