Šestý ročník dále rozvíjí záměr projektu znovuobjevování taneční kultury renesance a raného novověku. Letos bude zaměření taneční třídy směrovat k typickým formám tanců alžbětinské Anglie, která jednak disponovala svébytným domácím repertoárem, ale zároveň v taneční sféře přejímala kontinentální vlivy, především italské a francouzské.

Práce v taneční třídě bude stejně jako v předchozích ročnících koncipována jako „malotřídka“, tedy způsobem, který bere ohled na zájemce různých stupňů pokročilosti, od začátečníků až po tanečníky velmi zkušené. Podle potřeby budeme třídu dělit na skupiny pro začátečníky a pokročilé. Výuka probíhá dopoledne a odpoledne, odpolední je nepovinná a určená pokročilým zájemcům.

Základním tématem budou nejstarší zapsané tance originální anglické taneční formy zvané Old country dances, jež má své kořeny právě v alžbětinské době; vybírat budeme ze sbírky Johna Playforda (The English Dancing Master). Dále se budeme věnovat jednoduchým tancům ze souboru Old Measures, které patřily k povinné společenské výbavě studentů londýnských právnických kolejí (Inns of Court). Pro zkušené tanečníky jsou připraveny tance italského typu, tzv. Balletti. A podle úrovně zběhlosti zúčastněných můžeme přidat i variace gallardy, která byla v renesanční Anglii velmi oblíbená. Součástí kurzu bude jako každoročně také příprava pro slavnostní závěrečné sobotní vystoupení s koncertem, které tradičně tvoří vrchol celého festivalu.

Hana Tillmanová
Hana Tillmanová

 

Hana Tillmanová

Tanečnice, badatelka, choreografka, muzikoložka…

Historickému tanci se aktivně věnuje od roku 1997, vystupovala na četných koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, spolupracovala a spolupracuje s předními českými soubory historického tance.

Realizovala množství výukových tanečních akcí, mj. pravidelně pořádá vlastní dobový ples Playford’s Five o’Clock a je kmenovou lektorkou festivalu Renesance Opočno. Podílí se na projektu Musica Rudolphina zaměřeném na studium hudby a hudební kultury spjaté s činností dvora císaře Rudolfa II. Intenzivní badatelské úsilí směřuje k tanečním pramenům renesance a raného baroka, v současné době je tématem její disertace (Univerzita Karlova) rukopisný traktát o tanci Evangelisty Papazzona, tanečního mistra Rudolfa II.
Další oblastí jejího badatelského zájmu je taneční kultura 19. století.

Své badatelské výsledky uveřejňuje na vlastních stránkách Historický tanec v heslech.