h_011

 

OLGA KADEROVÁ se již přes třicet let zabývá každodenností člověka v různých českých historických obdobích, zejména však gastronomií. Při svém bádání využívá dobové prameny a dostupnou odbornou literaturu. Její činnost spočívá v rekonstrukci dobových receptů, v zajišťování ochutnávek, praktických ukázek, workshopů a ve výkladu historické gastronomie, a to včetně společenského a historického kontextu.

V rámci západočeských Týdnů baroka v letech 2014 – 2016 zajišťovala několik ukázek a přednášek na téma stravování barokního českého člověka.

Několik let spolupracuje s Regionálním muzeem Kolín a zajišťuje ochutnávky a přednášky o gastronomii od doby středověku až k Národnímu obrození.

Dobu české renesance představuje prostřednictvím rekonstrukce receptů dle dobových kuchařských knih, např. Kuchařství Bavora mladšího Rodovského z Hustiřan nebo Kuchařská kniha Polyxeny z Lobkovic, roz. z Pernštejna.