Přednáška posluchače přenese do pestrého světa české a evropské renesance. Lidé 16. století měli podobné starosti jako my dnes; ženili a vdávali se, pečovali o děti a staré rodiče, zápasili s ekonomickými a jinými těžkostmi. Přesto se rodinný život od našeho v mnohém lišil. Společnost renesančního věku tvořilo mnoho různých vrstev obyvatel a každá z nich se s těžkostmi a radostmi v rodině potýkala trochu odlišně. Přednáška se pokusí ve zkratce právě tuto různorodost zachytit a přiblížit posluchačům, v čem se žilo lidem jinak a v čem bychom si s nimi naopak rozuměli.

 

Barbora Jiřincová

foto

Barbora Jiřincová vystudovala historii a anglický jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze a dále se věnovala výuce na jazykové i základní škole. V současné době je studentkou doktorandského studia na Katedře dějepisu a didaktiky dějepisu při Pedf UK, kde se věnuje studiu historie – především dějinám raného novověku a postavení ženy. Publikovala v několika odborných periodikách na téma rodiny a ženského postavení v rekatolizaci českých zemí a v německé i české náboženské reformaci.