V přednášce se krátce seznámíme s nejvýznamnějšími válečnými konflikty, které postihly střední a západní Evropu v 16. století. Zaměříme se na vývoj dobového vojenství, který byl ovlivněn obratem vzdělanců k antickým autoritám a studiem děl starověkých válečníků. Podíváme se též na rozvoj pevnostního stavitelství a v rámci něho na počátky bastionových pevností. Za jeden ze zásadních pramenů pro studium daného tématu lze označit vojenské příručky, a proto si představíme ty nejvýznamnější z nich. Příslušné knihy nám také poslouží jako zdroj ilustrací, které nám pomohou nahlédnout nejen do životů tehdejších důstojníků, ale i prostých vojáků a jejich rodin.

Klára Andresová

Bourtange_NL_20.-23.6.2013_0243

Klára Andresová je absolventkou studií historie a knihovědy na FF UK. V současné době působí jako doktorandka na téže fakultě a zároveň pracuje jako správkyně historického fondu Knihovny Vojenského historického ústavu Praha. Odborně se zabývá vojenskými příručkami 16. a 17. století. Ve svém volném čase se účastní rekonstrukcí historických bitev v řadách Regimentu zemské hotovosti, ovšem ne jako markytánka, ale momentálně jako kaprál mušketýrů, profous a příležitostně též jako pištec.