Letošní, již pátý ročník pokračuje v tradici projektu znovuobjevování taneční kultury renesance a raného novověku. Tentokrát se zaměříme především na francouzský styl, pro zpestření přidáme několik oblíbených tanců z anglického stylu old country dances.

tanec_large

Náplň třídy bude koncipována tak, aby vyhověla zájemcům různých stupňů pokročilosti, nabídka francouzských renesančních tanců je pestrá a poskytuje jednoduché zábavné tance pro začátečníky i  náročnější kousky pro tanečníky zkušenější, konkrétně to budou různé bránly, almanda, pavana, podle úrovně zběhlosti zúčastněných přidáme variace gaillardy a tourdion. Pro ucelenější pohled na na vývoj francouzského tanečního stylu během 16. století se seznámíme i s ranějšími formami kráčivých procesionálních tanců typu basse danse.

Výběr tanců vychází z původních tanečních pramenů: Thoinot Arbeau – Orchésographie (1589) John Playford – The English Dancing Master (1651).

Součástí kurzu bude i příprava pro slavnostní závěrečné vystoupení na hlavním nádvoří zámku Opočno.

Hana Tillmanová

Tanečnice, badatelka, choreografka, muzikoložka…

Historickému tanci se aktivně věnuje od roku 1997, vystupovala na četných koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, spolupracovala a spolupracuje s předními českými soubory historického tance.

Realizovala množství výukových tanečních akcí, mj. pravidelně pořádá vlastní dobový ples Playford’s Five o’Clock a je kmenovou lektorkou festivalu Renesance Opočno. Podílí se na projektu Musica Rudolphina zaměřeném na studium hudby a hudební kultury spjaté s činností dvora císaře Rudolfa II. Intenzivní badatelské úsilí směřuje k tanečním pramenům renesance a raného baroka, v současné době je tématem její disertace (Univerzita Karlova) rukopisný traktát o tanci Evangelisty Papazzona, tanečního mistra Rudolfa II.
Další oblastí jejího badatelského zájmu je taneční kultura 19. století.

Své badatelské výsledky uveřejňuje na vlastních stránkách Historický tanec v heslech.